instaicon fbicon
logo
flag_en

HÁZIREND

underline

A W54 Fitness üzemeltetője: Főhajó Kft. ( Budapest, 1204, Jósika utca 140.)

A W54 Fitness területe ( Budapest, 1077, Wesselényi utca 54.) csak rendeltetésének megfelelően használható. A W54 Fitness használója köteles betartani a terem használata során a vonatkozó hatályos jogszabályokat.

A Fitness terem sportterületeire belépni csak személyes regisztráció útján megváltott elektronikus belépőkártyával lehetséges. A sportszolgáltatások díját a belépéskor előre kell megfizetni.

Minden, Belépési Nyilatkozatot* kitöltő és aláírásával ellátó személy, továbbiakban Vendég, napijegy, vagy bármely bérlet konstrukció megváltásával és aláírásával elfogadja a W54 Fitness Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik.

A belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával, a Vendég kifejezetten hozzájárulását adja az adatainak az elektronikus beléptető rendszerben történő rögzítéséhez. Hozzájárul továbbá, hogy a fitneszterembe való belépés jogosultságának megállapíthatósága érdekében, róla fénykép készüljön, melyet a személyes adatai mellett, az adataival együtt tárol az üzemeltető. Üzemeltető, a Vendég jogosultságának ellenőrzése érdekében a Vendég egy fényképes igazolványát adategyeztetés céljából megtekintheti. Az Üzemeltető a számára szükséges adatokat harmadik félnek marketing céllal nem továbbítja, azokat a hatályos jogszabályok szerint az Adatvédelmi tájékoztatóban** foglaltak szerint kizárólag célhoz kötötten kezeli.

Vendég tudomásul veszi, hogy bérletének lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalmakat elveszíti,és annak ellenértéke sem vihető át a következő bérletre. A W54 Fitness semmilyen körülmény miatt nem kötelezhető pénzvisszafizetésre. Az Elektronikus belépőkártyák a lejárati időn túl csak új befizetéssel aktiválhatók.

A bérlet lejárati idejének hosszabbítására, illetve a bérlet szüneteltetésére orvosi igazolás ellenében sincs lehetőség.

Az elektronikus belépőkártya elvesztése, vagy megrongálódása esetén a W54 Fitness 1000Ft ellenében, és a jogosultság ellenőrzése után biztosít új kártyát. Kártyacsere esetén a már kifizetett alkalmak jóváírásra kerülnek az új kártyán. Amennyiben a vendég nem hozza magával a Elektronikus belépőkártyáját, nem léphet be a W54 Fitness sporttereibe, és ezáltal nem veheti igénybe a W54 Fitness szolgáltatásait.

A W54 Fitness sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a nyitvatartási időn belül vehetők igénybe. A W54 Fitness szolgáltatásait igénybe vevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a Fitness termet időben elhagyni.

A W54Fitness területén minden vendégre kötelező érvényű a Házirend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A W54 Fitness területén tilos a dohányzás drog- és alkoholfogyasztás, tiltott teljesítménynövelő szerek használata, valamint minden olyan tevékenység, amely a W54 Fitness szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve a közerkölcsöt sérti. Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi-, reklám- vagy propagandatevékenység végzése, kép- és hanganyag készítése tilos!

Tilos a terem területén az üzemeltető engedélye nélkül másik vendég részére edzést tartani, (vagy) edzéstartásra utaló magatartással a többi vendéget megtéveszteni, a terem edzőit hátrányos helyzetbe hozni, ebből adódóan konfliktusra, félreértésre okot adni.

A W54 Fitness rendelkezik felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosítás nem terjed ki a vendég jogellenes vagy Házirendellenes, illetve az általánosan elvárható magatartási szabályok be nem tartásából eredő károk megtérítésére. Az üzemeltető nem vállal felelősséget továbbá a terem területén elveszett, eltulajdonított (ideértve, de nem kizárólagosan az öltöző szekrényekben elhelyezett tárgyakat, értékeket) tárgyakért, eszközökért. A terem használója felelős a saját értékeinek megóvásáért. A talált tárgyakat minden vendég a W54 Fitness recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

A szolgáltatásokat, gépeket és sporteszközöket minden vendég kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe. A személyi edzéseken minden vendég a saját felelősségére vehet részt.

A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységre alkalmas, tiszta sportfelszerelésben lehet belépni.

A W54 Fitness teljes területén a tiszta váltócipő (zárt sportcipő) használata kötelező. A balesetek elkerülése érdekében és higiéniai szempontokból a papucsban, szandálban vagy mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Semmifajta utcai viseletű cipő használata nem engedélyezett. Az üzemeltető alkalmazottja felszólíthatja és a teremből kiutasíthatja azokat a személyeket, akik a jelen szabályokat nem tartják be.

Az edzőgépek és eszközök kizárólag a rendeltetésüknek megfelelően, a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően, saját felelősségre használhatók!

A gépek és eszközök használatát követően minden használó a gépeket alaphelyzetüknek megfelelően, az eszközöket (pl. súlyzók, súlytárcsák, padok) rendszeresített tároló helyükre történő visszahelyezéssel köteles hátra hagyni.

Az egyes eszközök használata során törölköző használata javasolt, a kihelyezett fertőtlenítők használat kötelező! A terembe lépés előtt a kézfertőtlenítése kötelező.

A sportszolgáltatást igénybe vevő vendég részére üzemeltető a ruházatváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrényt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja, beleértve a WIFI korlátlan használatát.

A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital. Minden más ital és eszköz bevitele szigorúan tilos. A tisztaság érdekében a Fitness területén vásárolt ételeket és italokat csak a kijelölt helyeken szabad elfogyasztani.

Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.

A cardio és erősítő részt 14 éven aluli nem látogathatja, a szolgáltatásokat 14-16 éves kor közötti személy pedig csak szülő és/vagy személyi edző felügyeletével veheti igénybe.

A kiskorú által a létesítményben okozott károkért a kiskorú törvényes képviselője felelős.

A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (öltözőszekrény kulcs, sportfelszerelések, törölköző, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában teljes anyagi felelősséggel tartozik az üzemeltető felé. A vendég az öltözőszekrényhez tartozó kulcs elvesztése esetén 5000 Ft kártérítést köteles fizetni.

Az üzemeltető fenntartja a jogot a terem egész, vagy részterületein zártkörű rendezvények, csoportos órák bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

Az Önök személy és vagyon biztonsága érdekében a W54 Fitness vendégtereiben zártláncú (cctv) kamerás megfigyelőrendszer*** működik.

Szabálytalanság (jelen Házirend rendelkezéseinek, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegésének) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából - időlegesen vagy véglegesen - kizárni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A W54 Fitness jelen Házirendje és mellékletei minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára szabadon elérhető a recepción, megtekinthető és letölthető a w54fitness.hu weboldalon.

Az Üzemeltető bármikor jogosult a Házirend módosítására, kiegészítésére.

HÁZIREND - PDF